UV FILTER FOLIJA

Transparentna UV zaštita robe, nameštaja, tkanina i umetnina od uticaja sunca i bleđenja.

LEKSAN UV FOLIJE

Super zaštita leksana i nadstrešnica od sunca, isijavanja toplote. Efekat tende na leksanu.